VIET NAM CONSTRUCTION SERVICE TECHNICAL COMPANY 

 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN:

Trở thành một cty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, cung cấp giải pháp kỹ thuật và thương mại… trong thị trường xây dựng, sản xuất công nghiệp.

 

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG: 

 - Xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm chuyên nghiệp bằng hệ thống bán hàng trực tiếp. Tạo nên giá trị gia tăng bằng Giá và Dịch vụ kỹ thuật bao gồm: Tư vấn lựa chọn sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt và bảo trì chuyên nghiệp)

 - Xây dựng các giải pháp kỹ thuật gắn liền với công nghệ với phương châm: Kỹ thuật đáp ứng cơ bản; Giá thành cạnh tranh; Luôn đề xuất đồng thời các giải pháp tối ưu hơn về kỹ thuật/giá thành cho chủ đầu tư.

- Phát triển hệ thống triển khai công việc và quản lý dự án trên quan điểm tổ chức tốt, giảm thiểu thời gian và chi phí thực hiện nhằm tối ưu hóa lợi nhuận doanh nghiệp. Phương châm: Kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp; Outsourcing & Networking nguồn lực đấu thầu và triển khai thi công.

 - Phát triển kiến thức về công nghệ sản xuất, ứng dụng sản phẩm TĐH, kỹ năng Quản lý dự án để xây dựng mảng Engineering (Tư vấn thiết kế)

zalo