CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY LẮP VIỆT NAM

-17%
Lọc bụi sơ cấp Lọc bụi sơ cấp

Lọc bụi sơ cấp

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Giá cũ: 1.800.000₫

-28%
Lọc túi F8 Lọc túi F8

Lọc túi F8

Giá khuyến mại 179.000₫

Giá cũ: 250.000₫

-3%
Medium Filter Medium Filter

Medium Filter

Giá khuyến mại 798.000₫

Giá cũ: 820.000₫

-3%
Hepa Filter Hepa Filter

Hepa Filter

Giá khuyến mại 1.513.000₫

Giá cũ: 1.567.000₫

Hepa V

Liên hệ

Lọc cartrige

Liên hệ
-6%
Lọc túi F8 Lọc túi F8

Lọc túi F8

Giá khuyến mại 255.000₫

Giá cũ: 270.000₫

Clean Booth

Liên hệ

Air Shower

Liên hệ

PassBox

Liên hệ

PassBox

Liên hệ
-5%
Lọc Trần F5 Lọc Trần F5

Lọc Trần F5

Giá khuyến mại 5.500.000₫

Giá cũ: 5.800.000₫

-4%
Keo dán buồng sơn Keo dán buồng sơn

Keo dán buồng sơn

Giá khuyến mại 650.000₫

Giá cũ: 680.000₫

-11%
Bông thủy tinh Bông thủy tinh

Bông thủy tinh

Giá khuyến mại 2.500.000₫

Giá cũ: 2.800.000₫