CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY LẮP VIỆT NAM

-17%
Lọc bụi sơ cấp Lọc bụi sơ cấp

Lọc bụi sơ cấp

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Giá cũ: 1.800.000₫

-28%
Lọc túi F8 Lọc túi F8

Lọc túi F8

Giá khuyến mại 179.000₫

Giá cũ: 250.000₫

-3%
Medium Filter Medium Filter

Medium Filter

Giá khuyến mại 798.000₫

Giá cũ: 820.000₫

-3%
Hepa Filter Hepa Filter

Hepa Filter

Giá khuyến mại 1.513.000₫

Giá cũ: 1.567.000₫

Hepa V

Liên hệ

Lọc cartrige

Liên hệ
-6%
Lọc túi F8 Lọc túi F8

Lọc túi F8

Giá khuyến mại 255.000₫

Giá cũ: 270.000₫

Clean Booth

Liên hệ

Air Shower

Liên hệ

PassBox

Liên hệ

PassBox

Liên hệ
-5%
Lọc Trần F5 Lọc Trần F5

Lọc Trần F5

Giá khuyến mại 5.500.000₫

Giá cũ: 5.800.000₫

-4%
Băng Keo dán buồng sơn, Băng keo bảo vệ bề mặt sản phẩm Băng Keo dán buồng sơn, Băng keo bảo vệ bề mặt sản phẩm

Băng Keo dán buồng sơn, Băng keo bảo vệ bề mặt ...

Giá khuyến mại 650.000₫

Giá cũ: 680.000₫

-11%
Bông thủy tinh Bông thủy tinh

Bông thủy tinh

Giá khuyến mại 2.500.000₫

Giá cũ: 2.800.000₫