Lụa lọc sơn

Thương hiệu :

Liên hệ

Lụa lọc sơn (Silk Filter)

Silk Filter(Màng lụa lọc sơn)

Màu trắng hoặc vàng

Size: 115cm x 30m or 127cm x 50m

Xuất xứ: China

Những cấp độ lọc thường dùng. Đơn vị tính theo micron:

450 mesh/inch

420 mesh/inch

350 mesh/inch

300 mesh/inch

250 mesh/inch