Lọc bụi buồng sơn

Lọc Trần F5
Liên hệ

Tấm lọc trần cho buồng sơn Tấm lọc trần hiệu suất lọc F5, tác dụng lọc sạch không khí trước khi vào buồng sơn Kích thước( dài...

Keo dán buồng sơn
Liên hệ

Kích thước: 600 x 200m Màu sắc: Màu xanh Băng keo bảo vệ bề mặt được sản xuất từ màng PE và một số loại màng Polymer...

Lụa lọc sơn
Liên hệ

Lụa lọc sơn (Silk Filter) Silk Filter(Màng lụa lọc sơn) Màu trắng hoặc vàng Size: 115cm x 30m or 127cm x 50m ...

Bông thủy tinh
Liên hệ

Bông thủy tinh (filber glass) Lọc giữ sơn bông thủy tinh – vị trí đặt tại cửa lấy gió ra khỏi buồng sơn, tác dụng là giữ lại sơn trước...