Ống dẫn khí Polyurethane

Thương hiệu : VCS

Liên hệ

Ống dẫn khí Polyurethane

Đường kính trong (mm) : 2~10

Áp suất làm việc (kgf/cm2) : 0-9

Nhiệt độ làm việc (0C): -15~60

MODEL

Kích thước (mm)

Màu sắc

Chiều dài

ĐK ngoài x ĐK trong

(m/cuộn)

Polyurethane UC 4-2

4x2

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 4-2

4x2

xanh/đỏ/vàng/đen

200

Polyurethane UC 6-4

6x4

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 6-4

6x4

xanh/đỏ/vàng/đen

200

Polyurethane UC 8-5

8x5

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 8-6

8x6

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 10-6.5

10x6.5

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 10-8

10x8

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 12-8

12x8

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 12-10

12x10

xanh/đỏ/vàng/đen

100

 

zalo